Filtrar

Solitude·s

  • Acrobàcia, Teatre musical
  • Sense text
  • Per a tots els públics
  • 30'
https://festivalmut.com/ca/arts-esceniques/solitude-s

Enllaç copiat al porta-retalls

Són dos, o potser tres: el músic, l'acròbata i el seu doble de pedra. El decorat és una piràmide quadrangular arremolinada en plena naturalesa, que es presta a tot tipus de jocs entre pes i contrapés, equilibri i desequilibri, quietud i vol. Pur plaer en moviment, però també metàfora de les odissees grans i xicotetes, de les condicions humanes i d'altres peribles... Portat per una composició sonora tocada en directe i emesa en cuadrafonía, l'acròbata s'abandona amb tota lleugeresa a una gravetat inevitable... però no necessàriament temuda.

Reprenent els principis que han fet tan reeixits i únics els seus espectacles anteriors, La Migration reuneix l'espectacle circense i l'inesperat en un paisatge que desperta, arrossegant al públic a una meditació emocionant.

Un xou de
Cie La Migration

France

Pròxims al pensament Landart, volíem donar una ullada al paisatge a través de pràctiques acrobàtiques, coreogràfiques i d'arts visuals. Treballem principalment a l'aire lliure, incloent-hi el paisatge com a company.

Estar" a l'aire lliure és plantejar-se la qüestió de com "estar" en el món. Volem anar més enllà de la relació subjecte-objecte occidental: deixar de ser simplement l'observador o el constructor d'aquest paisatge, per a convertir-nos en part d'ell, nodrint-lo tant com ell ens nodreix a nosaltres, coexistint amb ell, dialogant amb ell.

"Estar fora també significa qüestionar els llocs on es representa el circ, portar-lo a una frontera amb la idea de portar-lo als seus límits i a noves exploracions".

MUT! Festival © - Powered by YSZN Festivals